Historie

1948

Tj Jiskra Aš byla založena v roce 1948. Toto sdružení vzniklo sloučením sportovních klubů, které byly v u.p. Tosta a Ohara. Jednalo se zejména o oddíly fotbalu, hokeje, házené, volejbalu. Posléze k těmto přibývaly oddíly další. Právě v roce 1948 převedl u.p. Tosta do vlastnictví Tj Jiskry Aš budovu "Tyršův dům" a areál Tyršova domu, kde se nacházelo centrum Tj Jiskry Aš a tak je tomu až do dnes.


1950

V letech 1950-1960 bylo mezi občany města velké sportovní nadšení a vznikaly nové oddíly. Mimo fotbalu, se hrál Aši dobrý hokej, házená, stolní tenis, volejbal atd.


1960

V letech 1960 - 1980 má sport v Aši značnou podporu od tehdejších podniků jako byly Tosta, Ohara, Aritma. Vznikají zde sportovní areály, které byly vybudovány v tzv. akci "Z". Bylo to např.: kluziště, lyžařské středisko, ubytovna, tenisový areál atd. Značnou úlohu zde sehrál i městský úřad, který značně podporoval sportovní dění v našem městě.


1990

V letech 1990-1998 dochází u sportu v našem městě k určitým potížím a to zejména na úseku údržby z důvodu nedostatku finančních prostředků.


Rok 2000

K markantnímu zlepšení dochází od roku 2000, kdy se projevuje značná pomoc v oblasti tělovýchovy ze strany města Aš. Jsou uvolňovány nemalé částky do oblasti údržby, jsou postupně renovovány jednotlivé objekty. Mezi vedením města Aš a Tj Jiskra Aš došlo k určitým dohodám o spolupráci. V plánu rozvoje města Aš je pamatováno na sport a je zde uvažováno s nemalými fin. částkami na podporu sportu.